Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Covee Sports B.V., gevestigd te Papendrecht.
Versie geldig vanaf 01-01-2011.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Covee Sports B.V. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Covee Sports B.V

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Covee Sports B.V. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Covee Sports B.V. erkend.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Aan de leveringsplicht van Covee Sports B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Covee Sports B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-, typ- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-, typ- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW, met uitzondering van de prijzen in de Wholesale-shop.

3.3 Online prijzen kunnen afwijken van prijzen in de winkel.  Verschillen worden niet gecompenseerd.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn geen retour heeft aangemaakt in zijn/haar klantprofiel op de website van Covee en de producten niet heeft geretourneerd, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering online in het klantprofiel een retourmelding aan te maken op de website van Covee Sports B.V. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer ontdaan zijn van verpakkingsmateriaal (kaartjes, plastic, etc), bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Covee Sports B.V. er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten en retourkosten aan de afnemer wordt gecrediteerd. Voor deze creditering geldt een maximum van €400,00 per bestelling. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op afstand (webshop) geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht en recht van ontbinding geldt niet voor: • goederen welke langer dan 7 werkdagen in bezit van de afnemer zijn • goederen afgenomen in de winkel te Papendrecht • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft • goederen die volgens specificaties van de consument zijn of worden vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals bv. (club)kleding met logo’s en/of nummers • Afwijkende, niet-voorraadmaten die speciaal besteld moeten worden (o.a. groter dan XXL) • goederen die speciaal voor de afnemer besteld zijn.

4.4 Indien de goederen langer dan 7 dagen in bezit zijn van de klant kunnen ongewenste producten alleen geruild worden voor een ander product of worden geretourneerd voor een winkeltegoed. De termijn hiervoor is maximaal 21 dagen na aankoop. 

4.5 Als een bestelling door de Post teruggestuurd wordt naar Covee d